Jordbyggnad, grönanläggning och annat gårdsarbete från branschens proffs i Jakobstadsområdet.

Ta kontakt

Välkommen som vår kund

Backlund Entreprenad förverkligar grönanläggnings- och andra gårds- samt jordbyggnadsarbeten mångsidigt, från planering till finslipning. 


Vi tjänar Jakobstadsområdet och resten av Österbotten från vårt kontor i Bennäs.

Ta kontakt

Trivsel för gård och bostadsmiljö genom anläggning av grönområden

Vi förverkligar grönanläggning av alla sorter, mångsidigt. Till de service vi erbjuder ingår bland annat plantering, stenläggning samt byggandet av grunderna till gården. 


Vid planeringen av gårdsprojekt lyssnar vi först på kundens önskemål på basen av vilken vi ger en professionell rekommendation på hur projektet bör genomföras smartast och på det mest kostnadseffektiva sättet. Efter de inledande förhandlingarna kommer vi överens om en plan som båda parterna kommit överens om, som sedan förverkligas enligt överenskommelsen och schema.

Ta kontakt & Gör en offertförfrågan

Jordbyggnad av en pålitlig aktör

Vi utför jordbyggnadsarbeten på ett omfattande sätt som nyckelfärdiga tjänster.


Till vårt omfattande sortiment hör bland annat grundarbete för hus och hallar, som bör alltid tillverkas av en kompetent professionell inom byggbranschen. Till vår expertis hör även kabelläggning som kräver precision och sakkunnighet elektriker. Utöver detta, inkluderar våra tjänster vägbyggande, förutom skogsdränering.

Ta kontakt för tilläggsinformation

Kvalitetsgaranti och hushållsavdrag

Det lönar sig alltid att låta proffs ta hand om grönanläggning och jordbyggnad. Så garanteras att inga misstag sker till exempel under kabelläggning eller husets grundarbete och att slutresultatet är hållbart och av hög kvalitet. Vi tjänar dig flexibelt i Jakobstads-, Pedersöre-, och Nykarleby trakterna och även annanstans i Österbotten, vid behov. 


Kom ihåg hushållsavdraget som beviljas av Skattemyndigheterna för jordbyggnads- och grönanläggningsarbeten! Hushållsavdrag kan ansökas för renoverings- och uppehållsarbeten av hem, andra fritidshus och deras gårdar. Avdraget betalas för andelen av arbetet.

kännykkäkuvake

Be ett proffs till hjälp med gårds- och jordbyggnadsarbetet. Be om tilläggsinformation och gör en offertförfrågan till experten inom området.

Ta kontakt och berätta om ditt projekt!